• JACAS, EMPRESA CONSTRUCTORA

Annex Posterior a la Vivenda

  • Imatge relacionada amb la notícia
Imatge relacionada amb la notícia

Annex Posterior a la Vivenda 2012

Nova Terrassa i Obertures a un Pati Posterior a Garriguella

Es tracta d'un annex afegit a la vivenda; un nou solar que s'afegeix a la part posterior de la casa i que s'ajunta mitjançant una terrassa i noves obertures que canviaran totalment la forma d'entendre i viure a l'habitatge.

JACAS S.L.U. Empresa Constructora ha realitzat aquesta petita ampliació, amb la construcció de la terrassa i l'obertura de noves finestres i balconeres en aquest nou espai.

La dificultat ha estat treballar amb la integració d'aquest nou element en el conjunt construït existent.

Col·laboradors