• JACAS, EMPRESA CONSTRUCTORA

Serveis

Exterior del pavelló

Construct manager

CONSTRUCT MANAGER és el professional responsable de gestionar la contractació necessària (materials, empreses industrials, professionals, etc.) per a l'execució material de l'obra i de coordinar tots aquests contractes, garantint el compliment dels objectius establerts de planificació , costos i qualitat de l'operació.

 

JACAS SL Empresa Constructora ofereix:

1. En Fase de Projecte: Supervisar amidaments i pressupostos, demanar i comparar ofertes de materials, empreses industrials i altres professionals, etc.

2. En Fase Prèvia de Construcció: Control d'amidaments, configuració de planning d'obra i organització industrial, realització de pressupost global, estudi i organització de construcció per fases d'obra, etc.

3. En Fase de Construcció: Gestió i control industrial, seguiment del pla de l'obra, terminis, control d'incidències, qualitat del treball i dels materials. L'empresa s'encarrega que tot l'equip de treball estigui a l'obra en el moment oportú i compleixi amb les seva tasca, etc.

4. Assistència Postvenda: Un cop finalitzada la obra s'encarrega de gestionar que l'equip professional que ha intervingut en l'obra respongui sobre possibles desperfectes, incidències, etc.

Exterior del pavelló

Restauració

La RESTAURACIÓ és uns dels majors valors que tenim en la nostra zona, l'encant de l'Empordà i els seus petits pobles plens d'historia, masies i cascs antics, petits detalls que complementen el nostre paisatge.

JACAS SL Empresa Constructora s'ha especialitzat en la restauració i des dels voltants de l'any 2000 ofereix aquest servei. Contínuament ha estat format els seus treballadors, i ha recuperat tècniques tradicionals que es van transmetent de generació en generació per tal d'aconseguir donar els millors resultats en aquest camp.

Exterior del pavelló

Rehabilitació

La REHBILITACIÓ és el major repte en que s'enfronta la nostra societat. Tornar a donar vida i seguretat a tots els edificis que ens envolten i que amb el pas del temps s'han anat degradant.

JACAS SL Empresa Constructora ofereix aquest servei des de la seva fundació; no obstant l'evolució en les tècniques i els materials, així com la maquinaria dona com a resultat intervencions molt diferents a les inicials. La renovació i formació constant dels treballadors és la millor estratègia per a poder oferir les millors solucions constructives i resoldre així els reptes que la rehabilitació ens planteja.

Exterior del pavelló

Construcció

La CONSTRUCCIÓ engloba tots els termes que aquí s'exposen, no obstant nosaltres ens referirem a l'apartat de construcció com a tots aquells elements que representen un nou volum dins l'espai. La construcció és una de les arts més antigues que existeixen i lligada a la necessitat de l'esser de viure en un espai controlat. L'obra de nova construcció ens distingeix en caràcter i necessitats dels nostres veïns/es i ens defineix com a persones.

JACAS SL Empresa Constructora construeix obra nova o ampliacions d'edificacions existents en contacte directe amb l'equip tècnic però també al costat de la propietat, copsant les seves idees per tal de fer-les realitat.

Exterior del pavelló

Manteniment

El MANTENIMENT és la pràctica de la construcció menys conscient per a la propietat però la més necessària per tal de mantenir les nostres edificacions sanes i correctes. Un bon manteniment aportarà a la llarga un gran estalvi en múltiples reparacions que afectaran a la integritat dels edificis.

JACAS SL Empresa Constructora realitza manteniments constants en comunitats de veïns, empreses i particulars per tal d'assegurar el bon estat dels cossos construïts i anar realitzant totes aquelles operacions necessàries per a garantir l'estabilitat de tots els sistemes constructius que engloben les nostres edificacions.


Exterior del pavelló

Oficina Tècnica

L'OFICINA TÉCNICA és on es desenvolupen, planifiquen i estudien tots els projectes que es porten a terme.

JACAS SL Empresa Constructora ofereix servei d'oficina tècnica; des de projectes complets a petits projectes, planificació constructiva, estudi d'amidaments, pressuposts, plans i estudis de seguretat, control de qualitat, (...) i altres treballs necessaris per a dur a terme les nostres construccions.

Un bon treball en oficina representa un gran estalvi en obra.

 

 

Exterior del pavelló

Altres Serveis

En definitiva JACAS SL Empresa Constructora és una empresa familiar que s'adapta a les necessitats del client i executa tot tipus de feines del sector; i/o assessora i en dona les solucions per tal de portar aquests treballs a terme.