• JACAS, EMPRESA CONSTRUCTORA

EMPRESA FAMILIAR DES DE 1950

JACAS S.L.U. Empresa Constructora és una empresa familiar que des del 1950 es dedica al món de la construcció.
La seva constant adaptació amb maquinària i formació de personal, segons les necessitats del moment, fan de la constructora una empresa puntera en el món de la restauració.
Gràcies a la varietat d’oferta que controla, JACAS S.L.U. Empresa Constructora, ofereix un ventall d’actuacions diverses per satisfer les necessitats de tot tipus d’edificacions, amb clients tant diversos que van des de l’administració: Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona i Ajuntaments, passant per altres entitats semipúbliques com són el Bisbat de Girona, GISA, i el Patronat Provincial de la Vivenda, Societats i particulars.

JACAS SL Empresa Constructora. Un projecte basat en el compromís, l’esforç i la metodologia.

Per dur-ho a terme una metodologia específica que tingui en compte les particularitats de cada obra i així poder realitzar un treball individualitzat amb cada client.

La passió per realitzar aquesta tasca, i la formació dins l'empresa, però també més enllà de la obra, amb cursos de formació, emfatitzant la importància dels valors que volem transmetre als treballadors perquè el resultat del treball esdevingui el més harmònic possible.

EMPRESA FAMILIAR

Compromís i passió

Pare i Fill treballen plegats juntament amb el suport familiar i tot l'equip de treball per desenvolupar projectes per la província de Girona i voltants que respectin l'entorn i contribueixin a millorar la qualitat de vida dels seus ocupants.

Aquest és un projecte en el qual hi tenim un compromís ferm; des del seu inici el 1950 quant l'empresa es creà com a empresa de poble ha anat madurant conjuntament amb l'entorn i amb un equip de treball implicat en les idees i en la construcció tradicional de la nostre terra.

Veure que l'Empresa Familiar segueix els passos de forma sòlida iniciats el 1950, sense cap mena de dubte, és una motivació per seguir amb aquest projecte. Som conscients que el camí serà llarg, i treballarem de forma constant, amb esforç, humilitat i mirant sempre endavant. Aquest és un dels reptes més importants per a nosaltres, poder mantenir l'essència del nostre territori, la casa tradicional, la construcció respectuosa i la metodologia correcte perquè les nostres intervencions representin la mínima intervenció amb el màxim rendiment.

Empresa de Construcció Tradicional
Compromís, esforç i metodologia per crear un equip de treball