• JACAS, EMPRESA CONSTRUCTORA

Exteriors d'una Piscina a Albons

  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia

Exteriors d'una Piscina a Albons 2021

Adequació Exterior d’una Piscina

Es tracta de l’adequació de l’entorn d’una piscina a Albons.

JACAS S.L.U. Empresa Constructora ha realitzat la seva construcció amb col·laboració amb una empresa experta en construcció de piscines que a preparat el vas i l’interior, mentre que la constructora n’ha realitzat tota l’adequació d’espais exteriors, com construcció de terrasses pavimentades i un tradicional mur de totxo vist amb morters de calç natural com a tancament del recinte de piscina; així com tancaments metàl·lic i altres complements.

Col·laboradors