• JACAS, EMPRESA CONSTRUCTORA

Torre d'Ocells a Rabós

  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia

Torre d'Ocells a Rabós 2015

Torre de Nidificació pel Xoriguer Petit a Rabós

Es tracta d'una nova construcció en forma de torre rectangular de 3x4x5,5 m d'alçada al caraner i dues plantes. Està construïda amb obra de bloc de morter de ciment sobre fonament amb sabata correguda sota paret de càrrega, amb sostre intermedi i coberta de bigues de formigó prefabricat i acabat de teula ceràmica i arrebossat a les parets.

A la part superior de la torre, hi han 36 orificis de 10 x 10 cm. i a Sota de cada forat, per la part exterior, hi ha una peça de panot llis per facilitar l’entrada i sortida dels ocells del niu.

JACAS S.L.U. Empresa Constructora ha realitzat la totalitat de la feina d'obra de la torre i n'ha tingut en compte els detalls per tal d'ajudar a la fundació paisatges vius a realitzar el projecte.

Col·laboradors


Relacionats amb l'Obra