• JACAS, EMPRESA CONSTRUCTORA

Trinitat 64

  • Imatge relacionada amb la notícia
Imatge relacionada amb la notícia

Trinitat 64

Bloc de 3 Habitatges i Local Comercial a Roses

JACAS S.L.U. Empresa Constructora està realitzat aquest bloc de vivendes plurifamiliar situat al casc antic de Roses.

L’edifici conté 3 habitatges i un local comercial amb planta soterrani.

La gran dificultat en que s’ha trobat l’empresa ha estat la organització logística per a la realització del buidat de la planta soterrani, requerint de molta varietat de mitjans mecànics per tal de poder realitzar amb seguretat i ordenadament l’excavació, amb la realització de micorpilotatges i murs de formigó en ocasions suficientment profunds per a veure sortir aigua subterrània i tenir que treballar amb bombes d’extracció d’aigua.

Es tracta d’una obra de gran complexitat no tant per la feina a realitzar sinó per el lloc i la situació en que es troba.

Col·laboradors