• JACAS, EMPRESA CONSTRUCTORA

Institut Milà i Fontanals

  • Imatge relacionada amb la notícia
Imatge relacionada amb la notícia

Institut Milà i Fontanals 2018

Col·laboració en la Remodelació d'Obertures a Barcelona

Es tracta d'una obra de reposició de varies finestres antigues de ferro per a noves finestres d'alumini en les zones de les aules.

JACAS S.L.U. Empresa Constructora ha realitzat les feines de demolició i reposició de premarcs així com remats necessaris per a deixar les feines correctament preparades per a la col·locació de les noves obertures.

Col·laboradors