• JACAS, EMPRESA CONSTRUCTORA

Pavelló Rafel Mora

  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia

Pavelló Rafel Mora 2020

Transformació de la Barana de la Graderia a Figueres

Es tracta d’una reforma per a la transformació de la imatge i la funcionalitat de la barana de la graderia del pavelló Rafel Mora de Figueres. La barana preexistent era una barana d’obra que dificultava la visió dels espectadors i donava una imatge antiga del pavelló, amb la transformació de la barana s’ha volgut donar més llum a la pista, més visió als espectadors i una nova imatge remodelada del pavelló.

JACAS S.L.U. Empresa Constructora ha realitzat la reforma de la barana, realitzant les proves necessàries de comprovació per tal que l’element col·locat compleix amb les exigències de la normativa actual.

La obra ha representat una dificultat d’integració de l’element nou amb els materials existents i des de l’empresa ens hem hagut d’anar adaptant a l’estructura i acabats que anaven sorgint durant la intervenció per tal que el resultat fos el més òptim possible.

Col·laboradors


Relacionats amb l'Obra