• JACAS, EMPRESA CONSTRUCTORA

Pont Major 115

  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia

Pont Major 115 2021

Rehabilitació Integral d'una Vivenda a Girona

Es tracta d’una reforma integral al Pont Major de Girona compresa en varies fases d’execució i diferents equips de treball.

La 1a fase realitzada en 2020 tracta de la rehabilitació estructural de la coberta de l’habitatge, realitzant una transformació per complet de la funcionalitat de la última planta de l’edifici, canviant les càrregues sofertes per a les parets i transformant les parets mitgeres de pedra en parets de càrrega per tal d’alliberar tot l’espai inferior i poder-lo buidar completament de pilars i estructures menors que n’ocupaven l’interior.

En 2ona fase realitzada en 2021 s’ha completat l’objectiu de poder habitar l’espai sotacoberta alliberat en la 1a fase i s’ha realitzat un autèntic loft de disseny combinant acabats rústics amb la modernitat de colors vius. Aquest espai ha resultat una transformació del 100% de la casa i n’ha recuperat un us residencial perdut en el temps.

Tant la intervenció de 1a fase com la de 2a fase s’han caracteritzat per la difícil coordinació dels treballs a efectuar en el lloc on s’ubica la finca. La logística per a la realització de la rehabilitació ha condicionat completament els passos en com realitzar-la.

JACAS S.L.U. Empresa Constructora ha realitzat la reforma d'aquesta finca i n'ha organitzat part dels industrials.

Col·laboradors