• JACAS, EMPRESA CONSTRUCTORA

Rehabilitació Estructural

  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia

Rehabilitació Estructural 2013

Rehabilitació Estructural d'un Bloc Plurifamiliar a Girona

Es tracta d'una rehabilitació integral de l'estructura dels baixos de l'edifici per tal d'assegurar l'estabilitat del mateix. L'edifici patia un important desplom ocasionat per un buidatge d'un solar adjacent i s'ha hagut d'estabilitzar mitjançant noves fonamentacions i una nova estructura metàl·lica que el subjectes.

JACAS S.L.U. Empresa Constructora ha realitzat integrament aquesta rehabilitació estructural amb una complexitat absoluta tant pel que fa a forma de treballar com per el lloc on realitzar-la. El reduït espai en al començament de les obres, espai totalment fraccionat per antigues divisions d'un restaurant i la impossibilitat d'enderrocar-les fins a tenir les noves fonamentacions i estructures assegurades, ha representat una gran dificultat en l'execució i col·locació de grans elements metàl·lics de l'estructura.  

Col·laboradors