• JACAS, EMPRESA CONSTRUCTORA

Can Mateu

 • Imatge relacionada amb la notícia
 • Imatge relacionada amb la notícia
 • Imatge relacionada amb la notícia
 • Imatge relacionada amb la notícia
 • Imatge relacionada amb la notícia
 • Imatge relacionada amb la notícia
 • Imatge relacionada amb la notícia
 • Imatge relacionada amb la notícia
 • Imatge relacionada amb la notícia
 • Imatge relacionada amb la notícia
 • Imatge relacionada amb la notícia
 • Imatge relacionada amb la notícia
Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia

Can Mateu 2014

Restauració Integral d'un Antic Mas (Camós)

JACAS S.L.U. Empresa Constructora ha realitzat la restauració integral del Mas, recuperant l'aspecte antic de les façanes així com també dels espais interiors combinat amb un caràcter modern aportat per l'equip tècnic.

La intervenció inicial ha estat la consolidació de l'estructura de l'edifici, que es trobava en un estat insuficient, i l'enderroc de totes les particions interiors i elements existents sense importància històrica.

Realitzada la part estructural s'ha procedit a la realització de la restauració interior de murs de pedra, paviments, sostres, noves obertures, fusteria interior i tot el sistema d'instal·lacions; així com la configuració dels nous espais per a casa.

L'empresa ha ofert els seus serveis com a contractista principal i "construc manager" per a la gestió de tot l'equip de treball en excepció de les instal·lacions.

Col·laboradors


Relacionats amb l'Obra