• JACAS, EMPRESA CONSTRUCTORA

Can Picola

  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia

Can Picola 2017

Restauració Integral de Can Picola (Albons)

En la rehabilitació integral d’aquesta masia s’ha mantingut l’estructura d’espais de l’edifici originari per tal de desenvolupar-hi el nou programa.

Sobre aquesta base s’ha formulat un programa que proposa, en planta baixa, un gran espai lliure entre pilars i arcs de pedra que conformen la sala d’estar menjador i una cuina confortable. Tots aquests espais queden embeguts entre dos patis laterals que intervindran en la configuració dels espais interiors. A la primera planta s’han integrat les habitacions, els banys i el rentador, reservant l’espai de l’antic paller com a espai polivalent. Un espai central utilitza l’alçada total de l’edifici, per tal de marcar l’entrada principal i les distribucions entre les peces.

La nova intervenció treballa amb materials  tradicionals com la pedra, el maó manual, la rajola ceràmica i els lliscats. La combinació entre les textures ceràmiques, les pètries i les llises marquen els ambients interiors i exteriors del nou habitatge.

D’aquest manera es crea, doncs,  un nou habitatge amb tot el confort actual en uns espais que enllacen tradició i modernitat, amplis, lluminosos, senzills i amb caràcter.

JACAS S.L.U. Empresa Constructora ha realitzat la restauració integral de la casa pairal, recuperant l'aspecte antic de les façanes així com també dels espais interiors combinat amb un caràcter modern aportat per l'equip tècnic.

La intervenció inicial ha estat la consolidació de l'estructura de l'edifici, que es trobava en un estat insuficient, i l'enderroc de totes les particions interiors i elements existents sense importància històrica.

Realitzada la part estructural s'ha procedit a la realització de la restauració interior de murs de pedra, paviments, arcs, sostres, noves obertures, fusteria interior i tot el sistema d'instal·lacions; així com la configuració dels nous espais per a casa.

L'empresa ha ofert els seus serveis com a contractista principal i "construc manager" per a la gestió de tot l'equip de treball en excepció de les instal·lacions.

Col·laboradors


Relacionats amb l'Obra