• JACAS, EMPRESA CONSTRUCTORA

Casa Pairal Garriguella

  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia

Casa Pairal Garriguella 2018

Restauració Parcial d'Humitats i Sals en Parets de Pedra

Es tracta d'una Casa Pairal, situada al centre del casc antic de Garriguella, amb severs problemes d'humitat i salinitat provinents del subsòl, possiblement per a la presència d'animals, en la planta baixa de la finca, en el passat.

JACAS S.L.U. Empresa Constructora ha intervingut en la casa pairal per tal d'eliminar aquestes sals i humitats de les parets, i descobrir parets antigues de pedra amagades sota arremolinats de ciment portland que estaven malmetent-les.

La intervenció s'ha dividit en dos fases. Per una banda, en l'escala superior, s'han eliminat els morters de ciment portland, substituint-los per morters colorejats de calç natural; i per altre banda, en l'escala inferior, s'ha substituït un mur de càrrega de terra per un mur de pedra impermeabilitzat i amb un nou fonament.  

Col·laboradors