• JACAS, EMPRESA CONSTRUCTORA

Casa Pairal Garriguella

  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia

Casa Pairal Garriguella 2017

Restauració Parcial dels Baixos de la Casa Pairal

Es tracta d'una Casa Pairal, situada al centre del casc antic de Garriguella, amb problemes d'humitat i salinitat provinents del subsòl, possiblement per a la presència d'animals, en la planta baixa de la finca, en el passat.

JACAS S.L.U. Empresa Constructora ha intervingut en la casa pairal per tal d'eliminar aquestes sals i humitats de les parets, i descobrir parets antigues de pedra amagades sota arremolinats de ciment portland que estaven malmetent-les.

La intervenció s'ha centrat en la sala menjador de la planta baixa on s'han eliminat els morters de ciment portland, substituint-los per morters colorejats de calç natural; i uns encintats de calç de la mateixa calç per marcar contorns d'obertures i/o altres elements singulars.

Col·laboradors