• JACAS, EMPRESA CONSTRUCTORA

Edifici Históric al Centre de Figueres

  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia

Edifici Históric al Centre de Figueres 2019

Restauració de Façanes Històriques a Figueres

El nucli antic de la ciutat de Figueres reuneix un conjunt d'edificis del s. XIX i XX amb una important presència arquitectònica. Es tracta d'un conjunt d'edificis amb façanes molt protagonistes formades per grans estucs de calç amb un valor històric de gran importància.

La intervenció consisteix en la restauració d'un edifici en cantonada, a la finca on hi havia un local emblemàtic de la ciutat, el Cafè del Barri Vell.

En aquesta primera fase de la restauració consisteix en la recuperació dels revestiments originals de la façana, un carreuat tradicional d'estuc de calç, a part de noves serralleries, obertures i lloses de balcons, a part d'altres elements d'importància arquitectònica de l'època.

Col·laboradors


Relacionats amb l'Obra