• JACAS, EMPRESA CONSTRUCTORA

Sagristia de Vilabertran

  • Imatge relacionada amb la notícia
  • Imatge relacionada amb la notícia
Imatge relacionada amb la notícia Imatge relacionada amb la notícia

Sagristia de Vilabertran 1995

Restauració Interior de la Sagristia del Monestir de Vilabertran (Girona)

JACAS S.L.U. Empresa Constructora va realitzar l’adequació interior i exterior de la Sagristia del Monestir de Vilabertran.

Mentre que l’actuació exterior simplement tractava de rehabilitar els accessos al recinte, l’actuació interior era més complexa. Es va habilitar un nou forjat intermedi que dividia l’alçada i donava més utilitat a la Sagristia, es va construir l’escala d’accés a aquest nou espai i es varen pavimentar els terres de les diferents sales, a més a més d’habilitar nous lavabos i instal·lacions necessàries per la seva utilització.